Mòduls professionals CFGM

Tècnica comptable

 1. Elements patrimonials de les organitzacions econòmiques
 2. Metodologia comptable
 3. Els llibres comptables
 4. El cicle comptable
 5. Pla General de Comptabilitat Pimes
 6. Comptabilització de l'IVA i de les existències
 7. Comptabilització d'altres despeses i ingressos de gestió
 1. Les fonts de finançament i l'immobilitzat
 2. Operacions de fi d'exercici i tancament comptable

 • Aplicació pràctica dels continguts: comptabilitat informatitzada
 • Annexos

Anar a la botiga Descarregar recursos

Llibre
digital
Tractament de la documentació comptable

 1. Preparació de documentació suport de fets econòmics
 2. La codificació de la documentació comptable
 3. Registre comptable de fets econòmics habituals
 4. Comptabilització de les operacions d'un exercici econòmic complet
 1. Comptabilització mitjançant registre comptable infomatico
 2. Comprovació i verificació comptable

 • Annexos

Descarregar recursos
El llibre compta amb el suport de l'aplicació CONTASOL (Programari DELSOL) que permet a l'alumnat aprendre l'ús d'un programa informàtic per realitzar totes les operacions comptables d'un cicle econòmic i alhora generar la documentació corresponent al tancament d'exercici.

Llibre
digital
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

 1. El sistema financer europeu i espanyol
 2. Operacions bancàries bàsiques: de passiu, d'actiu i serveis
 3. Aplicació de mètodes de control de tresoreria
 4. Càlculs financers (I): interès simple descompte bancari
 1. Càlculs financers (II): interès compost
 2. Rendes financeres
 3. Operacions de finançament: préstec i lísing
 4. Entitats d'assegurancesLlibre
digital
Comunicació empresarial i atenció al client

 1. L'empresa
 2. Empresa i comunicació
 3. Comunicació presencial
 4. L'atenció telefònica
 5. La comunicació escrita en l'empresa
 6. L'arxiu de la documentació a l'empresa
 1. El client: tipologia, motivacions i atenció
 2. Atenció al client: queixes i reclamacions
 3. La qualitat en l'atenció al client
 4. Màrqueting i imatge de l'empresaLlibre
digital


Contacta amb nosaltres per conèixer tots els detalls del projecte!

Sol·licita informació